Tag Archives: konferenstips

Har IT påverkat våra föreställningar om konferens

Innan teknologins genomslag genomfördes många mindre möten och konferenser. På den tiden gick det inte att mötas många på samma gång utan att träffas personligen. Alla beslut för ett uppdrag var tvungna att tas personligen om det var fler än två personer involverade. Under de senaste årtiondena har sättet vi håller konferenser på ändrats enormt … Continue reading